2. Baskıya Önsöz

2016 yılının Mart ayında, karanlık zamanlardan geçiyoruz.