PHP ile içerik yönetim sistemi – 3 Sınıf taslakları

PHP ile içerik yönetim sistemi yazmaya devam ediyoruz, yapacağımız bütün işleri belirledik, şimdi sıra geldi sınıflarımızın taslaklarını hazırlamaya. 3 adet sınıfımız olacak, Posts (Girdiler), Categories (Kategoriler) ve Files (Dosyalar). Basit bi şekilde, içerik girme (add), bir adet görüntüleme (view), düzenleme (edit), silme (delete) ve listeleme (index) işlemlerini hepsinde yapacağız. Biz öncelikle girdilerden başlayalım. Taslak olarak sınıfımızı oluşturalım. Henüz fonsiyonlarımızın (metodlarımızın) içini doldurmayacağız. <?php /** * Tüm sistemdeki girdileri yönetecek olan girdi sınıfıdır. * * Sistemdeki girdilerin düzenlenmesini, silinmesini, görüntülenmesini, * listelenmesini ve eklenmesini kontrol eden sınıftır. * * @author Midori Kocak <mtkocak@mtkocak.net> */ class Posts{ /** * Girdinin tekil id'sini tutan değişken. Başka girdilerle karışmamasını sağlar * * @var int */ public $id; /** * Girdi başlığı * * @var string */ public $title; /** * Girdinin içeriği * * @var string */ public $content; /** * Girdinin hangi tarihte oluşturulduğunu gösteren değişken * * @var str...
Patreon üyelerine özel içerik.
To view this content, you must be a member of Mutlu's Patreon at "Merakli Bilişimci Üye..." or higher tier
Already a Patreon member? Refresh to access this post.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir