-- Uncategorized

Dizi dizi diziler

Daha önceki örneğimizde dizilerden bahsetmiştik ancak dizilere daha ayrıntılı bir şekilde göz atmakta yarar ver. Diziyi şu şekilde tanımlar ve çağırırız:

PHP’nin çok güçlü olduğu alanlardan bir tanesi de dizi. Dizilerin elemanlarına istediğimiz anahtar değerlerini de verebiliriz mesela:

$anahtarliDizi = array(‘anahtar1’=>’deger1′,’anahtar2’=>’deger2’);

bu dizinin elemanına da aşağıdaki şekilde kolayca erişebiliriz.

$eleman = $anahtarliDizi[‘anahtar1’]; // Bu ifade bize deger1 metnini döndürecektir.

Bununla birlikte matris oluşturmamıza yarayan çok boyutlu diziler de tanımlayabiliriz.

$dizi[0][5] = 24;

Dizilerle ilgili ek detaylar da bunlar. Bir sonraki örneğimizde PHP’nin en zevkli konusu olan from ile veri girişi konusuna dalacağız.

Dayanışmayla!
Meraklı Bilişimci

Yorumla

Yorum